Đoàn Thanh Tiến

8 POSTS

Exclusive articles:

Thánh lễ định kỳ tháng 11/2023_Gia đình Tin Yêu-Pn Nha Trang

Mến mời Anh Chị Em tham dự Thánh lễ định kỳ của Gia đình Tin Yêu - Pn Nha Trang. Vào lúc: 8h15 Chúa Nhật...

Thánh lễ định kỳ Tháng 10 GĐTY_PN Nha Trang

Mến Chào Anh Chị Em, Em xin đại diện Gia Đình Tin Yêu_PN Nha Trang Mến mời Anh Chị Em tham dự Thánh lễ định kỳ...

Thánh lễ định kỳ Tháng 3/2023 Gia đình Tin Yêu_Pn Nha Trang Tháng 3/2023

Mến mời Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ định kỳ Tháng 3/2023 của Gia đình Tin Yêu_Pn Nha Trang. Thời gian: 9h00 Chúa Nhật...

Thánh lễ định kỳ Gia đình Tin Yêu_PN Nha Trang lần I (2023)

Mến chào Anh Chị Em, Trong tâm tình hiệp thông và yêu thương em xin được mời Anh Chị Em đến tham dự Thánh lễ...

Thánh lễ Bổn Mạng Gia Đình Tin Yêu 2022 – Hồng ân Linh mục Micae Trịnh Minh Tín SVD

Mến chào Anh Chị Em, Trong tinh thần hiệp nhất và vui mừng em xin trân trọng gửi lời mời tham dự Thánh lễ mừng: 1....

Breaking

spot_imgspot_img