BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 1998-1999

Date:

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 1998-1999
BAN ĐIỀU HÀNH CHUNG
CHỨC VỤ TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh ĐIỆN THOẠI QUÊ QUÁN EMAIL NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ
Trưởng Nhóm Mathia Nguyễn Văn Tùng 16/10/1973 905,131,916 ĐăkLăk [email protected] Bác Sĩ
Phó Nhóm Giuse Nguyễn Đức Thắng 20/11/1975 Khánh Hòa
Thủ Quỹ-Thư Kí Têrêsa Nguyễn Thị Anh Đào 4/12/1973 905.138.595 Khánh Hòa [email protected]
Trưởng Sinh Hoạt Fx.Xavie Nguyễn Thanh Hải 2/10/1978 Khánh Hòa
Trưởng Phụng Vụ Anna Lê Thị Kim Thúy 2/5/1974 Khánh Hòa
Nội Vụ AnPhongSo Huỳnh Phương Duy 4/6/1978 Đà Lạt
Ngoại Vụ Giuse Lưu Nguyễn Hoàng Nguyên 21/01/1979 Khánh Hòa
BAN ĐIỀU HÀNH THỦY SẢN
Trưởng Vincent Đỗ Quý Hội 6/8/1974 Đồng Nai
Phó AnPhongSo Huỳnh Phương Duy 4/6/1978 Đà Lạt
Thủ Quỹ Maria Phạm Ngọc Phương Dung 4/6/1978 Đà Lạt
Trưởng Sinh Hoạt Gioan Nguyễn Diên Duẩn Quãng Ngãi (Khóa 38 Tin-ĐHTS)
Trưởng Phụng Vụ Maria Lê Đình Diễm Phượng 20/01/1978 Khánh Hòa
BAN ĐIỀU HÀNH CAO ĐẲNG
Trưởng Tađêô Trần Đình Khiêm 29/03/1978 Khánh Hòa
Phó Fx.Xavie Nguyễn Trí Cường 28/12/1975 Đồng Nai
Thủ Quỹ Isave Trương Thị Dạ Thoa 07.05/1978 Khánh Hòa
Trưởng Sinh Hoạt Gioankim Nguyễn Hữu Sô 10/10/1978 ĐăkLăk
Trưởng Phụng Vụ Fx.Xavie Nguyễn Thanh Hải 2/10/1978 Khánh Hòa
Maria Huỳnh Thị Ngọc Liên 1978 Bình Định
Maria Nguyễn Như Huệ Năm 1976 Bình Định
BAN ĐIỀU HÀNH PHƯỚC HẢI
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9
Trưởng Dominico Mai Kim Tuyến 13/05/1977 Khánh Hòa
Phó Giuse Lưu Nguyễn Hoàng Nguyên 21/01/1979 Khánh Hòa
Phó Maria Hoàng Thị Mỹ Linh 4/1/1976 Khánh Hòa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

quan tâm

Tin tương tự
Related