BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2013-2014

Date:

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2013-2014
BAN ĐIỀU HÀNH CHUNG
CHỨC VỤ TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh ĐIỆN THOẠI QUÊ QUÁN EMAIL NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ
Trưởng Nhóm Micae Đoàn Thanh Tiến 14/3/1993 1,667,407,752 Đăklăk [email protected]
Phó Nhóm (Ngoại) Giuse Nguyễn Văn Du 24/3/1988 976,164,444 Hà Tĩnh [email protected]
Phó Nhóm (Nội) Giuse Bùi Minh Công 1/2/1993 1659033863 Đăklăk [email protected]
Thư Kí – Thủ Quỹ Maria Phan Nữ Tường Vi 2/2/1992 1659055315 Khánh Hòa [email protected]
Trưởng Sinh Hoạt Anrê Nguyễn Đình Hưng 11/3/1994 1,657,950,876 Khánh Hòa [email protected]
Phó Sinh Hoạt 1 Phêrô Nguyễn Mạnh Tuấn 26/8/1993 1,674,488,918 Ninh Bình [email protected]
Phó Sinh Hoạt 2 Phạm Lý Thị Thảo 15/6/1994 1,645,771,709 Đăklăk
Trưởng Phụng Vụ Maria Trần Thị Hà 6/3/1993 1665925328 Thanh Hóa [email protected]
Phó Phụng Vụ 1 JB Nguyễn Văn Hậu 22/3/1993 1,699,942,900 Hà Tĩnh [email protected]
Phó Phụng Vụ 2 Phaolo Phương Chánh Nguyên 24/11/1994 165,625,753 Khánh Hòa [email protected]
Ca Trưởng
Phụ Trách Nhà Cơm Maria Trần Nhật Linh 13/8/1993 1674508285 Khánh Hòa
Trưởng Truyền Thông Antôn Huỳnh Trọng Hoàng 1/5/1994 1665934921 Ninh Thuận [email protected]
Phó Truyền Thông Antôn Huỳnh Nhật Hoàng 2/4/1993 0163 630 1185 Bình Thuận [email protected]
Trưởng 5 Khu Vực
Khu Vực Giuse Antôn Phạm Văn Lượng 16/10/1994 1,686,143,717 Nghệ An
Khu Vực Phanxico Đa Minh Đỗ Văn Trình 11/29/1993 1673447915 Đăk nông [email protected]
Khu Vực Maria Maria Đinh Thị Tươi 4/1/1994 974050480 Đăklăk  
Khu Vực Donbosco Anna Hồ Thị Nhất Kim 7/18/1994 1627425032 Ninh Thuận  
Khu Vực Têrêsa Maria Thuận 1685022268  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

quan tâm

Tin tương tự
Related